Parafia PMK

Polskich Wspólnot Katolickich w Bolton, Bury i Chorley

 


Ogłoszenie

W tym tygodniu porządek Mszy św.
Sobota Msza św. z wigilii Niedzieli o 16.30
Niedziela 10.00 w Bury, 12.00 i 18.00 w Bolton.
Poniedziałek , wtorek, w Bolton o środę 10.00 czwartek Mszy nie ma)
i piątek o 19.00 w Bolton.
Osoby które mają zamówiona intencję Mszy św. proszę , aby podeszły przed Msza św i powiadomiły księdza o tym , podając intencję. Wszystkim parafianom i przybyłym gościom życzymy spokojnego i udanego czasu wakacji.

 

Finanse parafialne

FINANCIAL ACTIVITY REPORT OF PCM Bolton -Bury
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021
BANK BALANCE 28,859.98 -
PRZYCHODY
1.1 OFFERTORIES GASDS - 9,868.52
1.2 OFFERTORIES GIFT AID - 3,428.00
1.3 OFFERTORIES NON-GIFT AID - 1,190.00
2.1 DONATIONS GIFT AID - 816.00
2.2 DONATIONS NON-GIFT AID - 895.00
2.3 DONATIONS - for LPCM pastoral events - -
3.1 TAX REFUNDS GIFT AID/GASDS - -
4.1 LEGACIES - -
5.1 BOXES - 137.38
5.2 DONATIONS GREATER THAN £10,000.00 - -
6.1 LPCM SOCIAL events income - -
7.1 LPCM HALL/SOCIAL CENTRE income - -
8.1 LICENCE/LEASE AGREEMENT income - -
9.1 CAFETERIA income - 1,033.72
10.1 CHAPLAINCY RECEIPTS - -
11.1 REPOSITORY - receipts - -
12.1 NEWSPAPERS / MAGAZINES receipts - 5.00
13.1 SUNDRY RECEIPTS (detailed notes required) - -
14.1 OTHER INCOME GREATER THAN £10,000.00 (detailed notes required) - -
15.1 INSURANCE CLAIMS receipts - -
16.1 EXTERNAL GRANTS RECEIVED - -
17.1 BANK INTEREST received - -
18.1 RENTAL INCOME - 28,485.18
18.2 FUNCTIONS / RENTAL FROM NON-LPCM ACTIVITIES - 370.00
18.3 PARKING INCOME - -
19.1 OTHER INVESTMENT INCOME (detailed notes required) - -
20.1 ADVANCES RECEIVED - -
20.2 LOANS RECEIVED (principle and interests) - -
20.3 SPECIAL COLLECTIONS - 1,827.77
21.1 PROCEEDS FROM DISPOSAL OF ASSETS - -
22.1 COLUMBARIUM INCOME - -
ROZCHODY
23.1 CHURCH - LITURGICAL/PASTORAL 2,898.38 -
23.2 CHURCH - LPCM pastoral events expenditure 64.76 -
24.1 PRESBYTERY - domestic 402.85 -
25.1 REPOSITORY - expenditure - -
26.1 NEWSPAPERS - expenditure 79.67 -
27.1 FUND RAISING - expenditure 317.23 -
28.1 DONATIONS - given by LPCM 1,629.00 -
29.1 CLERGY ALLOWANCE 10,143.80 -
30.1 SUPPLY PRIESTS 800.00 -
31.1 CLERGY EXPENSES/MILEAGE 1,347.71 -
32.1 RENTAL COST OF CHURCH - -
33.1 INSURANCE - expenditure 1,538.23 -
34.1 STAFF WAGES - -
35.1 OFFICE EXPENSES 1,380.05 -
36.1 CHURCH - WATER & COUNCIL TAX - -
36.2 CHURCH - GAS 3,573.68 -
36.3 CHURCH - ELECTRICITY 720.45 -
36.4 CHURCH - REPAIRS 692.00 -
37.1 CHURCH - OTHER ESTABLISHMENT COST (det.'d notes required) 2,525.86 -
38.1 PRESBYTERY/NON CHURCH - WATER & COUNCIL TAX 1,545.90 -
38.2 PRESBYTERY/NON-CHURCH - GAS 6,873.28 -
38.3 PRESBYTERY/NON-CHURCH - ELECTRICITY 170.55 -
38.4 PRESBYTERY/NON-CHURCH - REPAIRS 3,763.00 -
39.1 PRESBYTERY/NON-CHURCH - other establishment cost (det.'d notes required) 1,676.31 -
40.1 BANK CHARGES/INTERESTS 581.14 -
41.1 SUNDRY PAYMENTS (detailed notes required) 180.00 -
41.2 MATERIAL/EXCEPTIONAL EXPENSES - over £10,000.00 - -
42.1 ADVANCES REPAYMENTS - -
42.2 LOAN REPAYMENTS - -
42.3 SPECIAL COLLECTIONS REPAYMENTS 1,543.83 -
43.1 LEVIES / PCM administration charges 3,279.99 -
BROUGHT FORWARD BANK BALANCE - 28,531.08
TOTAL 76,587.65
Proszę dokonywać wpłat na konto parafii PCM Bolton sort code 30-94-57 a/c No. 02028723. ( tytuł wpłaty taca Bolton lub taca Bury lub (jesli jest podpisana deklaracja )Gift Aid Bolton lub Gift Aid Bury
utrzymanie i rozwój naszej Parafii

Każda ludzka społeczność na ziemi, także wspólnota Kościoła czyli wszyscy ochrzczeni, jesteśmy wspólnota materialno-duchową. Potrzebujemy pomocy dla ducha i dla ciała, wówczas możemy istnieć i rozwijać się. Dlatego przełożeni Kościoła z Papieżem na czele ustanowili Piąte Przykazanie Kościelne w słowach: „Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”

Nie możemy oczekiwać pomocy od osób niewierzących, czy wyznających inną religię. Ich członkowie - jak widzimy to szczególnie w tym kraju - sami troszczą się i materialnie wspierają swe meczety, sale modlitwy czy inne miejsca kultu. Jeśli komukolwiek zależy na jakimś dobrym dziele, sprawie, wspólnocie z zaangażowaniem wspiera to dzieło, szkołę, stowarzyszenie, klub, organizację, parafię, kościół, boisko sportowe i inne dobre cele. Nie wspieramy takiej społeczności, która przeszkadza nam lub utrudnia dzieciom i młodzieży rozwój oraz wzrastanie, także duchowe.

Działalność, funkcjonowanie i posługa każdej Parafii prowadzona jest dzięki materialnemu wsparciu wiernych. Parafia troszczy się o utrzymanie kościoła, budynku mieszkalnego, prowadzenie napraw, remontów, utrzymanie czystości i bezpieczeństwa, pokrywa koszty wykonanych prac osobom zatrudnionym, prowadzącym rekolekcje, wynagradza kapłanów proszonych o pomoc w spowiedzi, zastępstwach, opłaca udział w spotkaniach, konferencjach i dokształcaniu organizowanym przez Polską Misję Katolicką w Londynie, pokrywa koszty przejazdu, opłaca rachunki za podatek, gaz, elektryczność, telefony, materiały drukarskie, papier, opłaty pocztowe, itp.

W historii Narodu Wybranego pomoc dla wspólnoty religijnej wyrażała się w różnych formach poczynając od składanej dziesięciny, czyli dziesiątej części plonów przeznaczonych dla kultu religijnego. Np. dziesiąty worek zboża z dorocznych plonów.

Dziś praktycznie jest to niemożliwe. Każdy za swą pracę otrzymuje wynagrodzenie pieniężne i tymi środkami płatniczymi nabywamy produkty, opłacamy rachunki i dzielimy się z potrzebującymi.

Ile powinienem złożyć na tacę dla Parafii, do której należę? - pytają wierni. Odpowiedzi są różne. Historycznie, byłaby to dziesiątą część dochodów; inni mówią, że wystarczy ‘wdowi grosz’, jeszcze inni, że ‘co łaska’, a ponieważ łaska jest bezcenna więc nie wiemy ile ofiarować.

Kilka lat temu śp. kardynała Basil Hume OSB, Arcybiskup Westminsteru zapytany przez wiernych, jak powinni wspierać materialnie swoją Parafię odpowiedział: „Każdy ma dzisiaj inną pracę i otrzymuje za nią różne wynagrodzenie, uważam, że sprawiedliwe byłoby, gdyby wierny ofiarował tygodniowo dla swego kościoła, dla swojej parafii, wartość jednej godziny swej pracy”.

Różne mogą być formy przekazania daru na pierwszą tacę:

dar luzem, gotówką

dar w kopercie Gift Aid, do którego Rząd Brytyjski dodaje 25%

czek wypisany na ‘PCM Bolton -Bury’ i przekazany ks. proboszczowi lub na tacę.

Standing Order - zgłoszenie w Banku, aby z mojego konta była przelewana każdego miesiąca określona kwota na konto naszej Parafii. np. £5, £10 czy £15.

Wypisany czek na Parafię czy zdeklarowane Standing Order sprawiają, że Państwo Brytyjskie do ofiarowanego daru dodaje 25%, jeśli ofiarodawca płaci podatek w tym kraju i złożył deklarację Gift Aid.

Wszystkim wiernym, którzy biorą swoją małą współodpowiedzialność za naszą Polską Parafię i rozumieją potrzeby kościoła, ks. Proboszcz z Radą Administracyjną składa serdeczne podziękowanie.

Niech Dobry Bóg, hojny w swych darach,

wynagrodzi każdemu ofiarodawcy!

Ile za sakramenty?Wiele razy słyszę to pytanie. Pomogę zatem wszystkim niezorientowanym w tej kwestii. Po pierwsze sakramenty nie kosztują . Zwykło się jednak składać ofiarę dla kapłana posługującego . Zważywszy, że duchowni utrzymują się z ofiar ( jest to ich osobisty dochód ) warto o tym pamiętać . Oczywiście jeśli idzie o mnie to nigdy nie odmówiłem nikomu sakramentu jeśli ktoś mi nie złożył ofiary. Bywają różne sytuacje życiowe i może się zdarzyć , że ktoś nie złoży ofiary . Czy obowiązują stawki ? Jeśli idzie o Mszę sw. to jest to ofiarą dobrowolna . Bywa różnie w mojej parafii . Rozpiętość jest duża począwszy od £10 do £50 . Wszystko zależy od możliwości finansowych . Jeśli idzie o spisanie protokołu przed małżeńskiego to stawka jest już sztywna ustalona odgórnie przez Rektora Polskiej Misji Katolickiej i wynosi £70 . Pogrzeb to kwota określoną przez Kościół Anglii , każdego roku aktualizowana . Jeśli idzie o ślub to ja sugeruje 2 dniówki osób proszących o sakrament podzielone na dwa . Np . Jeżeli Pan Mody zarabia 100 a Panna Młoda nie pracuje to będzie (100x2) +0 ÷2=100. Oczywiście nikogo nie sprawdzam ile kto ma na pasku płac . Podobnie jest z sakramentem chrztu z tym , że w tym przypadku sugeruje jedna dniówkę rodziców . Jeżeli mama nie pracuje a tata ma dniówkę £90 to będzie( 90 +0)÷2=45. Oczywiście są to tylko sugestie . Nikogo nie sprawdzam ile kto zarabia . Ponadto zawsze można dać mniej lub więcej lub nie złożyć żadnej ofiary . Tak jak powiedziałem na wstępie w moim przypadku nigdy nikomu nie odmówiłem kapłańskiej posługi i nie odmówię ze względu na status materialny. Mam nadzieję , że pomogłem rozwiać wątpliwości jaka ofiarę mi złożyć z racji prawa stuły . Pozdrawiam Ks. Paweł Wasz proboszcz .

 
Pobierz Uploads/18.03.2020_-_list_Księdza_Rektora_o_koronawirusie_SQVjiLv.doc
 

Rady Duszpasterska i Administracyjna

Wiele osób pewnie ten temat w ogóle nie zainteresuje inne uznają , że nie potrzebnie o tym napisałem, bo wszyscy się dowiedzą jak sprawa się ma w rzeczywistości .
w 2008 r. zostały zmienione zasady funkcjonowania polskich parafii. Został wydany dokument , który reguluje poniżej przedstawine sprawy.
Czy istnieje w parafii rada parafialna? Odp. Nie , nie ma w parafi rady parafialnej.
Czy zatem w parafii istnieje jakaś rada? Tak, w parafii obowiązkowo musi być rada ekonomiczna i fakultatywnie może być rada duszpasterska.
Kto wybiera i kiedy rady? Odp. Radę ekonomiczną zwaną także administracyją wybiera proboszcz w sposób wolny i niezależny po upływie kadencji rady podobie jest w przypadku rady duszpasterskiej.
( kandydatury członków rady uzyskują aprobatę Wikariusza Delegata I powierników PMK I od tego momentu biegnie kadencja nowopowołanej rady)
Czy w parafii istnieje funkcja prezesa parafii ? Odp . Nie , nie ma takiej funkcji. Jest natomiast Chairperson czyli przewodniczący rady administracyjnej do , którego według statutu, należy przewodniczenie spotkaniom członkom rady i przeprowadzenie głosowania opiniującego omawiane projekty .
Jaką role pełnia członkowie rady administracyjnej? Odp. Członkowie rady pełnią funkcję doradczą w sprawach finansowych i administracyjnych parafii oraz pomagają proboszczowi w bieżacym funkcjonowaniu parafii w tychże sprawach.
Czy wszyscy członkowie rady administracjnej tworzą zarzad? Odp. Nie , członkowie rady administracyjnej nie są zarządem parafii.
Czy członkowie rady administracyjnej pełnią funkcje reprezantacyjne? Nie , nie pełnią żadnej funkcji reprezentacyjnej wszyscy sa sobie równi pomimo pełnionych funkcji np. skarbmik , sekretarz czy przewodniczący.
Kto zatem zarządza parafią? Osobą zarzadzającą parafią jest proboszcz , któremu pomagają członkowie rady administracyjnej.
Jakie funkcje pełni rada duszpasterska ? Rada duszpasterska doradza proboszczowi w kwastiach związanych z duszpasterstwem.

 


Kaplica w Bury

Kaplica Polskiego Ośrodka w Bury służy Parafii do celów kultu religijnego . Jednakże należy pamiętać , że nie jest własnością Parafii, tak samo jak sale w budynku Polskiego Ośrodka w Bury . Oznaczać to może , że na styku wydarzeń organizowanych w Parafii i w Polskim Ośrodku może dojść do kolizji w pomiędzy dwiema organizacjami. Dlatego przypomina się Parafianom o nadrzędnej roli aktywności Polskiego Ośrodka w Bury względem wydarzeń parafialnych. W związku z tym parafia organizuje w kaplicy w Bury jedynie Mszę Św. w niedzielę o 10.00 oraz po niej kawiarenkę w sali barowej Polskiego Ośrodka, w czwartek Mszę św. o 10.30, piątek o 10.30 i sobotę o 10.00 oraz Mszę św. w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Poza tymi aktywnościami Parafia nie organizuje innych dodatkowych Mszy św w kaplicy czy zajęć w budynkach Polskiego Ośrodka w Bury.
Wszystkie inne wydarzenia, katechezy, kursy przedmałżeńskie , spotkania grup modlitewnych odbywają się w Centrum Parafialnym przy kościele w Bolton.
Parafia i Kaplica w Bury.
w 1993 roku górna część budynku Polskiego Domu w Bury została przeznaczona na potrzeby religijne i parafialne przerabiać na Kaplicę pod nazwą Matki Bożej Królowej Polski w Bury. 11 lipca 1993 została odprawiona pierwsza Msza Święta w nowej kaplicy. Natomiast górne pomieszczenie przy Polskim Klubie w Bury zostało oficjalnie zarejestrowane jako publiczne miejsce kultu.
30 kwietnia 1995 nastąpiło uroczyste poświęcenie Kaplicy Matki Bożej Królowej Polski przez ks. prałata S Świerczyńskiego

 
 

Wytyczne co do Mszy św .

Od 19 lipca obowiązują w naszej parafii nowe zasady sanitarne w czasie sprawowania nabożeństw i Mszy św. Oto one: 1. Zapisy na Msze św . od dziś nie są obowiązujące . 2 . W czasie nabożeństw w kościele obowiązują wszystkich maski zasłaniające nos i usta. 3 . Przed wejściem do kościoła dezynfekujemy ręce. 4. W kościele nie obowiązuje dystans 1 metra . 5. W czasie znaku pokoju nie podajemy sobie rąk, ale wykonujemy gest skinienia głowy w prawo i lewo zgodnie z wskazówkami liturgicznymi. 6.Spowiedź może odbywać się w konfesjonale , jednakże przy odpowiedniej wentylacji ( nie zamykamy drzwi do konfesjonału ) 7. Śpiew będzie wprowadzany stopniowo i w czasie . 8 Jeżeli jakieś osoby nie są wstanie wypełnić obowiązku uczestnictwa niedzielnego na Mszy św . ze względu na stan zdrowia dalej obowiązuje dyspensa od tego obowiązku aż do I niedzieli adwentu . ( lenistwo nie jest powodem do korzystania z dyspensy !)

 
 

Parafia Personalna

Proszę o kontak w sprawie zapisania się do Parafii z proboszczem

 


Czytania

 


Godziny Mszy Św.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
Bolton 19:00 19:00 16:30 * 12:00 18:00
Bury 10:30 10:30 10:30 ** 10:00 10:00
Chorley
Bolton Bury Chorley
Poniedziałek 10:30
Wtorek
Środa 19:00
Czwartek 10:30
Piątek 19:00 10:30 *
Sobota 16:30 ** 10:00
Niedziela 12:00 18:00 10:00

* Msza z niedzieli

** pierwszy piątek miesiąca

* pierwszy piątek miesiąca

** Msza z niedzieli

 Spowiedź

Sakrament Pokuty udzielany jest zawsze pół godziny przed Mszą świętą.

 Kancelaria Parafialna w Bolton

Kancelaria jest czynna w piątki, w godzinach 17.00 – 18.30.

(Albert House, Flat 8, 180 High Street, Bolton, BL3 6PL)Gorzkie Żale oraz Droga Krzyżowa

Nabożeństwo Gorzkich Żali się odbędzie o następujących godzinach:

W Bury – niedziela godz. 9.45.
W Bolton – niedziela godz. 11.45

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej się odbędzie o następujących godzinach:

W Bury – środa przed Mszą św. o godz.18.30.
W Bolton – piątek przed Mszą św. o godz. 18.30.